Narzędzia:
Andrzej Misiołek

Andrzej Misiołek

  • Okręg wyborczy nr 71
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.misiolek.senat.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 30 listopada 1961 r. w Namysłowie.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 2007 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

W latach 19831987 był asystentem, a w okresie 19921999 adiunktem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 19871992 pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. W latach 19982001 był prorektorem pełniącym obowiązki rektora, a w okresie 2001–2005 – rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Prowadził tam też wykłady i seminaria. W latach 19982005 był dyrektorem ds. organizacji i rozwoju, a w okresie 19992005 kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od 2005 r. pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie pełni funkcję prodziekana Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia. Jest też kierownikiem Katedry Pedagogiki, w której od 2011 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2005 r. wykłada również w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Od 2009 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy tej uczelni.

Był redaktorem naukowym kwartalnika "Środowisko i Rozwój" w Bytomiu, członkiem rady naukowej kwartalnika "Nauczyciel i Szkoła", członkiem rady programowej dwumiesięcznika naukowego "Problemy Ekologii" w Mysłowicach oraz czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Edukacja – Międzynarodowe Studia Humanistyczne”. Był pomysłodawcą i organizatorem, w okresie 20002005, ogólnopolskiej konferencji naukowej "Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska", corocznie odbywającej się w Bytomiu. Jest też współorganizatorem cyklicznej konferencji ekologicznej „Szukamy Rady na Odpady”.

Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Od 2011 r. zasiada w Narodowej Radzie Ekologicznej. Przewodniczy Radzie Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest współzałożycielem Bytomskiego Stowarzyszenia Konserwatystów i Liberałów oraz stowarzyszenia byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z 1980 r. "NZS 1980".

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Zarządzie Regionu Śląskiego tej partii.

Jest żonaty, ma czworo dzieci.

Okręg wyborczy nr 71miasta na prawach powiatu Bytom i Zabrze.