Narzędzia:

Andżelika Możdżanowska

  • Okręg wyborczy nr 95
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://mozdzanowska.pl

Urodziła się 20 marca 1975 r. w Kępnie.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania i zarządzania projektami Unii Europejskiej w Instytucie Biznesu w Kaliszu, a w 2010 r. – studia podyplomowe z certyfikacji energetycznej budynków na Wydziale Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jest dziennikarką, ekonomistką, wykładowcą i przedsiębiorcą. Od 1997 r. pracuje w firmie „Lignomat” w Kępnie, m.in. jako dyrektor biura reklamy i zastępczyni redaktora naczelnego w Radiu i TV SUD. W okresie 2002–2009 była nauczycielką przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Od 2005 r. wykłada w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2008–2011 była właścicielką Centrum Obsługi Biznesu Andżelika Możdżanowska, zajmującego się m.in. doradztwem ekonomicznym, opracowywaniem biznesplanów i pozyskiwaniem środków z UE. Była wydawcą i redaktorem naczelnym lokalnego pisma gazety bezpłatnej „Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego”.

Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”

Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jest mężatką, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 95 – powiaty: kępiński, krotoszyński, ostrowski i ostrzeszowski.