Narzędzia:
Jadwiga Rotnicka

Jadwiga Rotnicka

  • Okręg wyborczy nr 91
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jadwigarotnicka.pl

Senator VII kadencji

Urodziła się 20 listopada 1943 r. w Lubochni.

W 1966 r. ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie geografii fizycznej (specjalizacja: hydrologia), a w 1989 r. - doktora habilitowanego.

W latach 1966-2007 była pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła wykłady i seminaria z dziedziny hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Obecnie jest profesorem kontraktowym tej uczelni. W latach 1997-2004 zajmowała stanowisko dyrektora III Oddziału Centrum Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP w Poznaniu.

W okresie 1990-1998 przewodniczyła Radzie Miasta Poznania, w następnych kadencjach, w latach 1999-2007, była radną w tym mieście.

Jest honorowym prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, członkinią Rotary Club Poznań Starówka, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu,.

Jest członkinią NSZZ "Solidarność" przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Senacie VII kadencji była członkinią Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Zarządzie Krajowym tej partii.

Jest mężatką, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 91 - miasto na prawach powiatu Poznań.