Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie uwzględnienia w rozkładzie pociągów Pendolino stacji w Lęborku (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zwiększenia limitu wynagrodzeń dla pracowników parków narodowych (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie nielegalnego alkoholu (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nadzorowania procesów technologicznych stosowanych przy produkcji przetworów mięsnych, w szczególności mięsa świeżego i surowego oraz ryb (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie linii kolejowej Lębork – Łeba (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ryzyka rozrostu alkoholowej szarej strefy w związku ze spadkiem sprzedaży napojów spirytusowych po piętnastoprocentowej podwyżce akcyzy w 2014 r. (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie rynku mięsa surowego .
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 202 (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie stanu prawnego regulującego obowiązek użycia czy też swobodę odstąpienia od użycia pieczęci firmowych (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie badań archeologicznych prowadzonych w gminie Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Czarnówko (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie morskiej energetyki wiatrowej (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej kontroli świadczenia usług przez Polską Grupę Pocztową pod kątem zapewnienia warunków niezbędnych do wykonywania działalności pocztowej na rzecz sądów i prokuratur (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa dotyczącego przetargu na dwuletnią obsługę korespondencji z sądów i prokuratur (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Polskiej Grupie Pocztowej i InPost w zakresie realizowania przez te firmy usługi doręczania korespondencji z sądów i prokuratur po wygraniu przetargu na świadczenie tych usług (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, w jaki sposób rząd RP włącza się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie badań archeologicznych w miejscowości Czarnówko (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie polskiego rynku paliw i smarów (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie pojawiania się na polskim rynku dużych partii towaru po cenach niższych niż są w stanie zaoferować producenci (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wspierania wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) na lata 2014–2018 (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów wyrobów wędliniarskich wędzonych tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nadmiernie wysokich opłat od transakcji kartowych ponoszonych przez polskich przedsiębiorców (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rozpatrzenia możliwości ujednolicenia opłat eksploatacyjnych dla producentów kruszyw (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie budowy elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie w powiecie słupskim (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych urlopów wypoczynkowych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w departamentach MON, Sztabie Generalnym WP, inspektoratach i dowództwach Sił Zbrojnych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie obszarów chronionych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie opłat ponoszonych przez obywateli w związku z koniecznością wymiany dokumentów w przypadku zmian administracyjnych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do  ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie działań Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat ponoszonych przez obywateli w związku z koniecznością wymiany dokumentów w przypadku zmian administracyjnych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uczczenia postaci i dorobku księdza profesora Janusza Stanisława Pasierba.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uzyskania dostępu do zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do nabywania renty rodzinnej po zmarłym małżonku (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie transportu przybrzeżnego (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie rozgłośni regionalnych (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie możliwość działania właścicieli kutrów rybackich w sektorze turystyki, rekreacji lub wędkarstwa sportowego (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi ekspresowej S6 (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie uproszczenia obowiązujących procedur w przypadku organizowania małych loterii fantowych przez szkoły, organizacje pozarządowe, fundacje i inne tego typu podmioty (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie remontu tczewskiego mostu drogowego na Wiśle.(odpowiedź)

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie jakości materiałów budowlanych wykorzystywanych w obecnie realizowanych programach infrastrukturalnych (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) oraz do prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska SA (odpowiedź) w sprawie przywrócenia programu "Rodnô Zemia" .

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie ulgi na złe długi (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie długotrwałości postępowań sądowych w sprawach gospodarczych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie działań resortu obrony mających na celu usprawnienie bieżącej działalności oraz zmniejszenie biurokracji (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie reformy struktury terenowej administracji urzędów miar (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Lęborku (odpowiedź).