Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-01-2012 na 4. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 11
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:07:55 nieobecny Wniosek formalny
2 20:04:39 nieobecny Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 20:05:51 nieobecny Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 20:08:22 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 20:13:11 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:14:57 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 1

7 20:15:49 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 2, 4

8 20:16:43 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 3

9 20:17:18 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 5

10 20:17:55 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 20:20:25 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek