Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 19-01-2012 godz. 20:15:49

Poprawka 2, 4

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13