Narzędzia:

Dnia 19-01-2012 godz. 10:07:55

Za: 31 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16