Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-01-2012 godz. 20:08:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 11