Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 19-01-2012 godz. 20:14:57

Poprawka 1

Za: 31 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12