Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 19-01-2012 godz. 20:17:55

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 86 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12