Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 19-01-2012 godz. 20:17:18

Poprawka 5

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11