Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-01-2012 godz. 20:13:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 12