Narzędzia:

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Dnia 19-01-2012 godz. 20:05:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11