Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-01-2012 godz. 20:20:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11