Narzędzia:

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Dnia 19-01-2012 godz. 20:04:39

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11