Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-11-2019 na 1. posiedzeniu Senatu

Za: 3 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 15
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 12:08:28 za Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Wniosek o podjęcie uchwały

4 12:43:54 za Wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Wniosek o podjęcie uchwały

5 17:48:48 za Powołanie stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

6 20:22:45 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KBFP)

7 20:23:25 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KGNI)

8 20:23:53 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KI)

9 20:24:33 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KKSP)

10 20:25:07 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KNES)

11 20:25:35 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KON)

12 20:26:06 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KPCPP)

13 20:26:44 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KRPSS)

14 20:27:19 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KRRW)

15 20:27:53 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSTAP)

16 20:28:32 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSEP)

17 20:29:12 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSZUE)

18 20:29:48 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KŚ)

19 20:30:23 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KU)

20 20:30:57 nie głosował Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KZ)