Narzędzia:

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 20:28:32

Wniosek o podjęcie uchwały (KSEP)

Za: 95 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2