Narzędzia:

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 20:29:48

Wniosek o podjęcie uchwały (KŚ)

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2