Narzędzia:

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 20:30:57

Wniosek o podjęcie uchwały (KZ)

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2