Narzędzia:

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 20:26:44

Wniosek o podjęcie uchwały (KRPSS)

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2