Narzędzia:

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 20:29:12

Wniosek o podjęcie uchwały (KSZUE)

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 2