Narzędzia:

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 20:30:23

Wniosek o podjęcie uchwały (KU)

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2