Narzędzia:

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 20:24:33

Wniosek o podjęcie uchwały (KKSP)

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2