Narzędzia:

Wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Dnia 13-11-2019 godz. 12:43:54

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3