Narzędzia:

Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Dnia 13-11-2019 godz. 12:08:28

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3