Narzędzia:

Powołanie stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2019 godz. 17:48:48

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3