Narzędzia:

Posiedzenie: 24. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


12, 13 i 27 maja 2021 r.