Narzędzia:

Posiedzenie: 24. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


12, 13 i 27 maja 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

79
Głosowanie próbne

80
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


81
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Poprawka 1


82
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o odrzucenie ustawy


83
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


84
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Poprawka


85
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


86
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Wniosek o odrzucenie projektu


87
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 1


88
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 2


89
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 3


90
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


91
Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 79
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania