Narzędzia:

Posiedzenie: 24. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


12, 13 i 27 maja 2021 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania3
Drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


4
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania