Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

z3
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
6 04.02.2020
  1. Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wdrażania ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz o planowanych działaniach.

retransmisja posiedzenia

5 17.01.2020
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.

retransmisja posiedzenia

4 14.01.2020
  1. Informacja ministra edukacji narodowej na temat planowanych działań resortu.

retransmisja posiedzenia

3 14.01.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (druk senacki nr 41, druki sejmowe nr 116, 127 i 127-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 41 A).

retransmisja posiedzenia

2 05.12.2019
  1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
  1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z3
Poprzednia strona