Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
22 05.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:25 – Kultura Fizyczna; 27 – Informatyzacja; 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka; 30 – Oświata i Wychowanie; 67 – Polska Akademia Nauk; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Centralnego Ośrodka Sportu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów ,Polskiej Agencji Antydopingowej, Polskiego Laboratorium Antydopingowego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

 retransmisja posiedzenia

21 17.12.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

retransmisja posiedzenia

20 16.12.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

19 16.12.2020
 1. Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat zdalnego nauczania w szkołach i na uczelniach.
 2. Rozpoznanie wniosku grupy senatorów.

retransmisja posiedzenia

18 15.12.2020 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk senacki nr 280, druki sejmowe nr 762 i 771).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 280 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk senacki nr 288 , druki sejmowe nr 209 i 703).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 288 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia
 

17 15.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 265, druki sejmowe nr 679, 730 i 730-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 265 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

16 15.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk senacki nr 268, druki sejmowe nr 733 i 742).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 268 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

15 15.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (druk senacki nr 277, druki sejmowe nr 678 i 756).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 277 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

14 03.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (druk senacki nr 278, druki sejmowe nr 722 i 757).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 278 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (druk senacki nr 276, druki sejmowe nr 645 i 681).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 276 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

13 09.09.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 29), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 13)
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 100).

retransmisja posiedzenia