Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
49 20.01.2022 r.
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 49), Komisji Obrony Narodowej (nr 22)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 613, druki sejmowe nr 1812, 1895 i 1895-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
48 05.01.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 25 – Kultura Fizyczna, a także plany finansowe: Centralnego Ośrodka Sportu; Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów; Polskiej Agencji Antydopingowej; Polskiego Laboratorium Antydopingowego. 30 – Oświata i Wychowanie; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem. 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka; 67 – Polska Akademia Nauk, a także plany finansowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Narodowego Centrum Nauki; Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; Centrum Łukasiewicz. 27 – Informatyzacja.
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji z poprawkami.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

47 13.12.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk senacki nr 583, druki sejmowe nr 1788 i 1799).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 583 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

46 26.11.2021
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 46), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 119)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

retransmisja posiedzenia

45 24.11.2021
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 45), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 116)
 1. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (druk senacki nr 571, druki sejmowe nr 1727, 1748 i 1748-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
   

retransmisja posiedzenia

44 23.11.2021
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 28), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 44)
 1. Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat funkcjonowania szkół polskich za granicą z uwzględnieniem perspektyw podejmowania przez absolwentów studiów w Polsce.

retransmisja posiedzenia

43 29.10.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

42 29.10.2021
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 42), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 59)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

retransmisja posiedzenia

41 26.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk senacki nr 518, druki sejmowe nr 1590, 1604 i 1604-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 518 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

40 26.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk senacki nr 508, druki sejmowe nr 1454, 1551 i 1551-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 508 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia