Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
10 18.06.2020
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 58), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 26)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

retransmisja posiedzenia

9 13.05.2020
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 9), Komisji Ustawodawczej (nr 44), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 20)

Porządek posiedzenia

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej (druk senacki nr 84).

retransmisja posiedzenia

8 12.05.2020
 1. Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat egzaminów szkolnych, otwarcia przedszkoli oraz zdalnego nauczania w czasie pandemii.

retransmisja posiedzenia

7 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 25 - Kultura fizyczna; 27 - Informatyzacja; 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka; 30 - Oświata i wychowanie; 67 - Polska Akademia Nauk; 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Centralnego Ośrodka Sportu, Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

6 04.02.2020
 1. Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wdrażania ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz o planowanych działaniach.

retransmisja posiedzenia

5 17.01.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.

retransmisja posiedzenia

4 14.01.2020
 1. Informacja ministra edukacji narodowej na temat planowanych działań resortu.

retransmisja posiedzenia

3 14.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (druk senacki nr 41, druki sejmowe nr 116, 127 i 127-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 41 A).

retransmisja posiedzenia

2 05.12.2019
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia