Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
16 15.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk senacki nr 268, druki sejmowe nr 733 i 742).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 268 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

15 15.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (druk senacki nr 277, druki sejmowe nr 678 i 756).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 277 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

14 03.12.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (druk senacki nr 278, druki sejmowe nr 722 i 757).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 278 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (druk senacki nr 276, druki sejmowe nr 645 i 681).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 276 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

13 09.09.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 29), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 13)
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 100).

retransmisja posiedzenia

12 09.09.2020
 1. Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
 2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

11 09.09.2020
 1. Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat procesu dydaktycznego na wyższych uczelniach w czasie pandemii.

   

retransmisja posiedzenia

10 18.06.2020
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 58), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 26)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

retransmisja posiedzenia

9 13.05.2020
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 9), Komisji Ustawodawczej (nr 44), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 20)

Porządek posiedzenia

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej (druk senacki nr 84).

retransmisja posiedzenia

8 12.05.2020
 1. Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat egzaminów szkolnych, otwarcia przedszkoli oraz zdalnego nauczania w czasie pandemii.

retransmisja posiedzenia

7 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 25 - Kultura fizyczna; 27 - Informatyzacja; 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka; 30 - Oświata i wychowanie; 67 - Polska Akademia Nauk; 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Centralnego Ośrodka Sportu, Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

Poprzednia strona