Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
17 29.01.2016
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 6), Komisji Ustawodawczej (nr 17), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 13)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

16 28.01.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 16), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 12)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz odebrania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk senacki nr 27).

retransmisja posiedzenia

15 28.01.2016
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski (druk senacki nr 60).

retransmisja posiedzenia

14 26.01.2016
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 5), Komisji Ustawodawczej (nr 14), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 11)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 154, 183 i 183-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Krajowa Rada Radców Prawnych:
  - załącznik 1
  - załącznik 2
  - załącznik 3
  - załącznik 4
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Konfederacja Lewiatan
  Izba Wydawców Prasy

        retransmisja posiedzenia

13 26.01.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 13), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 10)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 69, druki sejmowe nr 32, 32-A, 123 i 123-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senat

            retransmisja posiedzenia

12 13.01.2016
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11) dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. (sygn. akt K 14/13) dotyczącego ustawy o finansach publicznych.
 3. Zaopiniowanie zaproponowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu propozycji zmian Regulaminu Senatu w zakresie uchwał okolicznościowych.
 4. Zaopiniowanie zaproponowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji propozycji zmian w dziale Xa Regulaminu Senatu w zakresie rozpatrywania petycji.

retransmisja posiedzenia

11 23.12.2015
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 11), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 8)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk senacki nr 58, druki sejmowe nr 122, do druku 122, do druku 122, do druku 122, do druku 122,  do druku 122, 144 i 144-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

10 17.12.2015
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego (druk senacki nr 42).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (druk senacki nr 41).

retransmisja posiedzenia

9 10.12.2015
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

8 10.12.2015
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza (druk senacki nr 21).

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona