Narzędzia:

9 czerwca 2007 r.

09.06.2007

9 czerwca 2007 r. z okazji 15. rocznicy istnienia Radia "Znad Wilii" w Wilnie odbył się koncert "Co nam w duszy gra", czyli ciąg dalszy Gali Piosenki Biesiadnej, z udziałem Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Tyńca, Katarzyny Jamróz, Jacka Wójcickiego, Hanny Śleszyńskiej, Kwartetu Rampa i orkiestry Zbigniewa Górnego.

Wspólnie z ponadpięciotysięczną widownią z całej Wileńszczyzny, głównie Polakami, w koncercie udział wzięli przedstawiciele litewskiego parlamentu i rządu z premierem Gediminasem Kirkilasem na czele, a także goście z Polski, m.in. przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Ryszard Bender, prezes Polskiego Radia Krzysztof Czabański, przedstawiciele Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" z prezesem Wiesławem Tużańskim.

Koncert poprzedziła uroczystość wręczenia honorowych odznak "Za zasługi" litewskiego Departamentu Mniejszości Narodowych przy litewskim rządzie.

Złotymi odznakami zostali uhonorowani prezes i założyciel radia Czesław Okińczyc, kierownik działu informacji, redaktor Alesandra Akińczo, redaktorzy Sabina Giełwanowska, Barbara Sosno i Renata Widtmann.

Srebrne odznaki otrzymali dyrektor generalny radia Mirosław Juchniewicz, redaktor muzyczny Marius Pileckis i redaktor Jerzy Surwiłło.

Premier G. Kirkilas podziękował Radiu "Znad Wilii" za doniosły wkład w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego Litwy, za rozwój jej wielojęzycznej kultury, za umacnianie zgody, tolerancji i zaufania między ludźmi".

"Swoją działalnością rozgłośnia radiowa pozyskała sympatię setek tysięcy mieszkańców różnych narodowości Wileńszczyzny. Działalność <<Znad Wilii>>, umacniając demokrację, jest dla innych mniejszości narodowych wyraźnym przykładem rozwoju języka i kultury ojczystej" - zaznaczył premier.

Radio "Znad Wilii", o formule muzyczno-informacyjnej, działa od 1 lipca 1992 roku. Początkowo nadawało 12 godzin na dobę, po pół roku - przez całą dobę. Jest to regionalna rozgłośnia, nadająca w promieniu 100 km wokół Wilna. Zalicza się do najpopularniejszych w Wilnie i okręgu wileńskim. Tygodniowe audytorium radia liczy około 200 tys. osób. Najpopularniejsze jest wśród Polaków, których na Litwie mieszka około 250 tys.

Zespół radia liczy około 30 osób, w większości są to Polacy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

Sytuacja epidemiczna, Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Białorusi oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna były tematami Sesji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie.

List senator Barbary Borys-Damięckiej na Międzynarodowy Dzień Teatru

Niech żyje Teatr zawsze gotowy do podniesienia kurtyny, do przyjęcia swojej publiczności - pisze w liście do polskich teatrów z okazji przypadającego w sobotę, 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru senator i reżyser Barbara Borys-Damięcka.

Posiedzenie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W dniu 19 marca br. odbyło się w formule hybrydowej spotkanie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji z udziałem senator A.Chybickiej i M. Kochan.