Narzędzia:

10 lipca 2014 r.

10.07.2014

10 lipca 2014 r. wizytę w Senacie złożył wiceprzewodniczący parlamentu Republiki Kazachstanu (Mażylis) Siergiej Diaczenko wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Jan Wyrowiński.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że Kazachstan to ważny partner Polski w Azji Centralnej. „Polska jest zainteresowana współpracą gospodarczą z Kazachstanem, także na poziomie województw i obwodów” – mówił. Dodał, że Senat był inicjatorem reformy samorządowej w Polsce i do tej pory chętnie wspiera, również w wymiarze międzynarodowym, współpracę samorządów. Wyrazem tego wsparcia było, zorganizowane 9 lipca 2014 r. w Senacie seminarium „Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych”. Wicemarszałek zaznaczył, że dobrze oceniane są efekty posiedzenia Polsko-Kazachstańskiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Wyraził też nadzieję, że obroty handlowe między obu państwami, które wyniosły ponad 1 mld dolarów, będą się nadal zwiększać. Zdaniem wicemarszałka rozwojowi stosunków gospodarczych powinna sprzyjać kazachska inicjatywa zorganizowania Forum Regionów Polska – Kazachstan. W ocenie wicemarszałka Jana Wyrowińskiego Forum Regionów Polska – Rosja przyczyniło się do rozwoju współpracy regionalnej.

Wiceprzewodniczący kazachstańskiego parlamentu powiedział, że Polska jest strategicznym partnerem Kazachstanu w Europie Środkowowschodniej. Wyraził zadowolenie z rosnących obrotów handlowych. W jego ocenie można i należy zwiększyć dynamikę współpracy gospodarczej. Wiceprzewodniczący Siergiej Diaczenko dodał, że Kazachstan jest otwarty na współpracę we wszystkich dziedzinach. Podkreślił, że tej współpracy powinien sprzyjać szybki rozwój Kazachstanu.

Wiceprzewodniczący Mażylisu poinformował, że Kazachstan czyni starania, by być niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2017–18. Pismo z prośbą o poparcie w tej sprawie zostało skierowane do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wiceprzewodniczący mówił także o potrzebie rozwijania stosunków międzyparlamentarnych i wzmocnienia grup przyjaźni polsko-kazachstańskich.

Wicemarszałek Senatu podziękował za stwarzanie dobrych warunków polskiej diasporze żyjącej w Kazachstanie. Zaznaczył, że bardzo ważne jest, by Polonia kazachska mogła się uczyć w języku polskim i by nauczyciele z Polski mogli tam pracować.

Wiceprzewodniczący Sergiej Diaczenko poinformował, że w Kazachstanie wszystkie mniejszości narodowe mają równe prawa. Istnieje konstytucyjny organ – Zgromadzenie Narodów, na czele którego stoi prezydent Kazachstanu, wszelkie akty ustawodawcze dotyczące mniejszości są z tym zgromadzeniem konsultowane. Dziewięciu przedstawicieli zgromadzenia zasiada także w kazachskim parlamencie.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Ministrem Wyżywienia i Rolnictwa RFN

Prof. Tomasz Grodzki i minister Cem Őzdemir rozmawiali między innymi o sytuacji w Ukrainie.

Wizyta Marszałka Senatu RP i senatorów w Królestwie Marokańskim

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Królestwie Marokańskim na zaproszenie przewodniczącego Izby Doradców Enaama Mayary.

Marszałek Senatu RP przyjął parlamentarzystów z Nowej Zelandii

26 maja Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce Przewodniczącego Izby Reprezentantów Nowej Zelandii Trevora Mallarda wraz z delegacją.