Narzędzia:

12 września 2013 r.

12.09.2013

W Senacie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Nordyckiej z członkami Komisji Spraw Zagranicznych Senatu i Sejmu. Rada Nordycka to forum konsultacyjne parlamentów i rządów państw nordyckich i ich terytoriów autonomicznych. Powstała w 1952 r. jako organizacja subregionalna. Należą do niej: Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Grenlandia, Wyspy Alandzkie i Wyspy Owcze. Siedzibą rady jest Kopenhaga. Współpraca w ramach Rady Nordyckiej dotyczy wszystkich dziedzin z wyjątkiem polityki zagranicznej i obronności.

Spotkanie – pierwsze w takiej formule – poświęcone było możliwościom współpracy rady z Polską i zapoczątkowaniu jej systematycznych kontaktów z polskim parlamentem i Grupą Wyszehradzką. Stronę polską reprezentowali m.in. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu – senator Włodzimierz Cimoszewicz i Sejmu – poseł Grzegorz Schetyna.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz podkreślił, że spotkanie ma zapoczątkować praktykę systematycznych kontaktów i konsultacji między Radą Nordycką a polskim parlamentem lub, w szerzej formule, w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja). „Jest wiele kwestii regionalnych dotyczących zarówno Morza Bałtyckiego, jak i Arktyki, wschodniej Europy, które warte są wspólnego zainteresowania, przedyskutowania. Ogromna większość naszych państw należy do UE, a te, które nie należą, bardzo blisko kooperują, w związku z tym istnieje spora szansa na zbliżanie, a nawet uzgadnianie naszych stanowisk w kwestiach, które dyskutujemy, omawiamy, załatwiamy z naszymi wschodnimi partnerami” – mówił senator Włodzimierz Cimoszewicz. Dodał, że spotkania Rady Nordyckiej z polskimi parlamentarzystami lub parlamentarzystami Grupy Wyszehradzkiej byłyby też świetną okazją do lepszego informowania się o bieżących problemach politycznych i społecznych.

Przewodnicząca Rady Nordyckiej Norweżka Marit Nybakk podkreśliła, że rada jest „bardzo pozytywnie nastawiona do tego, żeby budować silne relacje z krajami leżącymi wokół Morza Bałtyckiego, w tym również z Polską”. Stwierdziła, że współpraca regionalna jest służy m.in. temu, żeby stawiać czoło wyzwaniom, jakie pojawiają się w regionach, jeśli chodzi o środowisko.

Podczas spotkania rozmawiano również m.in. o Arktyce w kontekście zmian klimatycznych, ekologii, topnienia lodów, a także w aspekcie gospodarczym. W związku z topnieniem lodów otwiera się bowiem dostęp do bogatych zasobów naturalnych Arktyki. Kolejnym tematem rozmowy było Partnerstwo Wschodnie, zbliżający się jego szczyt i unijna perspektywa dla Ukrainy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.