Narzędzia:

24 maja 2013 r.

24.05.2013

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się 24 maja 2013 r. w Senacie z Milošem Zemanem, prezydentem Republiki Czeskiej. Politycy rozmawiali o relacjach dwustronnych, współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także o Partnerstwie Wschodnim i polityce energetycznej.

Obaj politycy zgodzili się, że relacje dwustronne polsko-czeskie układają się bardzo dobrze. Marszałek Senatu podkreślił, że wzorowe są kontakty między Senatami obu państw. Podziękował także władzom Republiki Czeskiej, na wszystkich szczeblach, za stworzenie warunków polskiej mniejszości w Czechach do swobodnego rozwoju. B. Borusewicz wspomniał, że wprawdzie jest jeden problem, związany z odebraniem własności naszej mniejszości  na podstawie dawnych dekretów, ale dodał, że nie jest to kwestia dominująca. Marszałek powiedział, że najlepszym przykładem dobrych relacji polsko-czeskich może być obchodzony w Czechach na Śląsku Cieszyńskim, w tym roku, w maju  Dzień Polonii i Polaków za Granicą, w którym wziął udział przewodniczący czeskiego Senatu.
Marszałek wyraził zadowolenie z faktu, że dobrze działa współpraca między obu państwami w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Ta współpraca daje większe możliwości dbania o nasze interesy w Unii Europejskiej – podkreślił. Dodał, że podczas 10. spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Warszawie uzgodnione zostało stanowisko tej Grupy przed szczytem kwietniowym na Cyprze szefów parlamentów państw UE, co przyniosło oczekiwane rezultaty.
Prezydent  Miloš Zeman powiedział, że wie iż polski Senat opiekuje się Polonią i Polakami za granicą. Dodał, że polska mniejszość w Czechach poparła go w wyborach prezydenckich.
Prezydent Czech podkreślił, że dla Polski i Czech ważne jest wzmocnienie energetyczne. Wyraził zadowolenie, że polskie władze przychylne są energetyce jądrowej. Zaznaczył, że Czechy zainteresowane są współpracą w tym zakresie.
W opinii marszałka polskie społeczeństwo nie jest przeciwne energetyce jądrowej, ale jest kilka takich projektów w sąsiednich państwach i trzeba rozważyć, czy będzie się nam opłacało  budować elektrownię jądrową.
Politycy wymienili także poglądy w sprawie Partnerstwa Wschodniego i roli jaką odgrywa w nim Ukraina, a także o możliwym rozwoju sytuacji w związku z unijnymi aspiracjami Ukrainy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP z wizytą w Watykanie

Prof. Tomasz Grodzki został w sobotę, 8 stycznia br. przyjęty na audiencji przez Papieża Franciszka

5–6 grudnia 2021 r.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

3 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu uczestniczył w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza