Narzędzia:

6 lutego 2013 r.

06.02.2013

Marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przebywającą w Polsce z oficjalną wizytą Maríę Ángelę Holguín Cuéllar, minister spraw zagranicznych Kolumbii. Marszałek wyraził zadowolenie, że w Kolumbii doszło do wyciszenia wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Przedstawiając obecną sytuację w swoim kraju, minister María Ángela Holguín Cuéllar podkreśliła, że od 10-12 lat podejmowane są intensywne działania, aby Kolumbia stała się bezpiecznym krajem. "Postęp jest widoczny, co ma wyraz w rozwoju gospodarczym. Jesteśmy trzecią gospodarką w regionie" - powiedziała minister. Dodała, że rozwój Kolumbii jest zrównoważony, perspektywy są dobre mimo trudnej sytuacji na świecie. Przed rządem Kolumbii stoją obecnie trzy wyzwania: utrzymanie bezpieczeństwa, porozumienie z lewicową organizacją Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC) i sprawy społeczne, czyli podnoszenie standardu życia mieszkańców. "Porozumienie z grupami zbrojnymi ma zostać podpisane w listopadzie bieżącego roku i konflikt wygaśnie w ciągu kilku miesięcy, a inwestycje państwowe będą skierowane na cele społeczne" - poinformowała szefowa kolumbijskiej dyplomacji. Jej zdaniem, zawarcie porozumienia o wolnym handlu zapewni Kolumbii dalszy rozwój gospodarczy. Marszałek Borusewicz zapewnił minister, że Polska, w tym Senat, opowie się za przyjęciem tego porozumienia.

Minister María Ángela Holguín Cuéllar podkreśliła, że jej wizyta w Polsce świadczy o tym, iż Kolumbia jest zainteresowana zacieśnieniem więzi gospodarczych między obydwoma państwami i przyciągnięciem do jej kraju inwestorów zagranicznych, w tym z Polski. Jako możliwe pola współpracy z Europą wskazała przede wszystkim górnictwo i projekty infrastrukturalne. Dodała, że Kolumbia nie tylko chce pogłębiać współpracę z dotychczasowymi partnerami w regionie, ale też nawiązać stosunki gospodarcze i współpracę z innymi regionami świata, m.in. z krajami azjatyckimi czy Unią Europejską.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poprosił minister Maríę Ángelę Holguín Cuéllar o przekazanie przewodniczącemu Senatu Kolumbii zaproszenia do złożenia wizyty w Polsce.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

9–10 listopada 2021 r.

Udział wicemarszałkini Senatu w Global Forum – Women Leaders