Narzędzia:

15 maja 2012 r.

15.05.2012

W Sejmie odbyła się VI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Podczas obrad podsumowano przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, rozmawiano o polsko-ukraińskiej wymianie młodzieży, w szczególności o Polsko-Ukraińskim Funduszu Współpracy Szkół i Wymiany Młodzieży, a także o zaawansowaniu prac nad reformą konstytucyjną na Ukrainie, w tym reformą administracyjno-terytorialną.
Otwierając obrady, marszałek Sejmu Ewa Kopacz stwierdziła, że obecna sesja umożliwia rozmowę demokratycznie wybranych przedstawicieli narodu polskiego i ukraińskiego na tematy bolesne i trudne. Jak podkreśliła, Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niezależność Ukrainy i od początku wspierała ją w europejskich aspiracjach. Marszałek Sejmu przypomniała, że przybliżanie Ukrainie europejskiej perspektywy było widoczne podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jak zaznaczyła, to jeszcze nie koniec starań Ukrainy o przynależność do UE. „Klucz do podpisania umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską spoczywa głównie w rękach ukraińskich i jest uwarunkowany rozwojem sytuacji wewnątrzpolitycznej na Ukrainie. Wyrażamy nadzieję na  rozwiązanie wszystkich problemów  hamujących proces integracji europejskiej, w tym również tych, które z punktu widzenia Ukrainy są najtrudniejsze do rozwiązania” – powiedziała.
W swoim wystąpieniu marszałek Sejmu odniosła się także do zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. „Aktualnie po latach wzmożonego wysiłku i przygotowań do EURO jesteśmy w fazie wielkiego odliczania przed tym europejskim świętem piłki nożnej. Wspólnie ubiegaliśmy się o szansę i zaszczyt organizowania EURO. Chcielibyśmy też wspólnie cieszyć się sukcesem tego turnieju jako gospodarze, uczestnicy i kraje prawdziwie demokratyczne” – stwierdziła. Marszałek Ewa Kopacz zapewniła, że Ukraina może liczyć na wsparcie Polski również w tak ważnym momencie jak planowane na jesień 2012 r. wybory parlamentarne.
Przewodniczący ukraińskiej części Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, wiceprzewodniczący Najwyżej Rady Ukrainy Mykoła Tomenko przypomniał, że obecna sesja zgromadzenia odbywa się w symbolicznym momencie, w 20. rocznicę podpisania umowy o sąsiedztwie i współpracy między Ukrainą i Polską. „W tym czasie nasze państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o organy prawodawcze, nawiązały bardzo dobre stosunki” – dodał. Podkreślił, że celem Ukrainy jest wejście do Unii Europejskiej. Jako najważniejsze zadania w tym obszarze wskazał podpisanie umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina i utworzenie strefy wolnego handlu. Odnosząc się do zbliżających się mistrzostw Europy, Mykoła Tomenko zauważył, że najważniejsze kwestie to zapewnienie bezpieczeństwa, infrastruktury turystycznej i współpracy transgranicznej. „W związku z tym cieszymy się, że strona polska jest gotowa podpisać porozumienie o zniesieniu opłat za wizy” – zaznaczył. Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, wydarzenia sportowe takie jak EURO 2012 nie mogą nie mieć charakteru politycznego. „Działalność rządu ukraińskiego, jeśli chodzi o prześladowanie oponentów politycznych, zasługuje na krytyczną ocenę polityków europejskich. Nie zasługuje na krytyczną ocenę działalność narodu ukraińskiego i państwa, które inwestowało w przeprowadzenie EURO 2012” – powiedział. Jak dodał, europejscy politycy powinni wesprzeć Ukrainę, żeby mogła przeprowadzić mistrzostwa w godny sposób.
Przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk wyraził nadzieję, że obecne posiedzenie przyczyni się do pogłębienia współpracy między parlamentami obu krajów.
Podczas sesji dyskutowano m.in. o zaawansowaniu prac nad reformą konstytucyjną na Ukrainie, w tym reformą administracyjno-terytorialną. Jak podkreślił deputowany Walerij Konowaliuk, Ukrainie zależy na wykonaniu programu reform i przeprowadzeniu transformacji państwa i społeczeństwa. Częścią tego programu, jak zaznaczył, jest przeprowadzenie reformy administracyjno-terytorialnej. Stwierdził, że zmiany w konstytucji wymagają odpowiedzialnego podejścia. Przypomniał również, że Ukraina ma negatywne doświadczenia związane ze zmianą konstytucji w 2004 r.
Roman Tkacz, członek komisji ds. polityki agrarnej i stosunków rolnych Rady Najwyższej Ukrainy, wskazał na konieczność przeprowadzenia reformy administracyjno-terytorialnej. Zaznaczył, że nie wymaga to zmiany konstytucji. Jego zdaniem, najpierw należy podjąć działania, na które pozwala obecny stan prawny, a następnie wrócić do kwestii reformy konstytucyjnej.
Podczas obrad wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski zapewnił o gotowości Polski do wsparcia Ukrainy w przeprowadzeniu reformy terytorialnej i administracyjnej. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o polsko-ukraińskiej współpracy na poziomie regionalnym i podkreślał znaczenie programu Polska – Białoruś – Ukraina, którego celem jest zacieśnianie współpracy, a przede wszystkim wspieranie procesów rozwojowych na terenach granicznych. Obecnie w ramach programu realizowane są 23 projekty, a dodatkowo 6 projektów strategicznych w zakresie ochrony granicy i przejść granicznych. Dzięki nim powstaną dwa nowe przejścia graniczne: Budomierz – Hruszów i Dołhobyczów – Uhrynów.
Jak podkreślił wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk, podsumowując wystąpienie wiceministra rozwoju regionalnego, decentralizacja może mieć ogromne znaczenie praktyczne. Zdaniem wicemarszałka, bez reformy samorządowej Polska nie potrafiłaby w skuteczny sposób absorbować olbrzymich funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.
VI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy zakończyła się podpisaniem wspólnej deklaracji. Wyrażono w niej zadowolenie z systematycznie rozwijających się relacji między parlamentem Polski i Ukrainy. Zadeklarowano kontynuowanie tego procesu i wyrażono ubolewanie z powodu przesuwanego w czasie podpisania i ratyfikowania umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska – Ukraina. Wyrażono jednocześnie nadzieję, że konsekwentne wdrażanie europejskich wartości demokratycznych na Ukrainie usunie przeszkody spowalniające wprowadzenie w życie tej umowy.
W dokumencie podkreślono, że sukces integracji europejskiej Ukrainy zależy od terminowego i pełnego wykonania rezolucji Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST dotyczących funkcjonowania instytucji demokratycznych oraz przestrzegania praw człowieka na Ukrainie, a w szczególności przestrzegania praw opozycji politycznej.
W deklaracji nawiązano także do zbliżających się wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Sygnatariusze wyrazili oczekiwanie, że będą one konsekwentnym krokiem na drodze wypełniania norm demokracji i parlamentaryzmu w tym kraju, a ich przebieg będzie zgodny ze standardami międzynarodowymi i będą mogli uczestniczyć w nich wszyscy liderzy opozycji.
Pozytywnie oceniono przygotowanie obu krajów do EURO 2012, a współdziałanie na tej płaszczyźnie uznano za dobry impuls, który pozwoli przenieść pozytywne wzorce na inne pola współpracy dwustronnej. W deklaracji położono również nacisk na wymianę młodzieży między obu krajami. Za niezbędne uznano sfinalizowanie prac nad koncepcją Polsko-Ukraińskiego Funduszu Współpracy Szkół i Wymiany Młodzieży. Wskazano na potrzebę utworzenia nowych przejść granicznych, co pozwoli m.in. wzmocnić współdziałanie między samorządami. Parlamentarzyści zaapelowali też o kontynuowanie działań mających na celu pogłębienie strategicznego partnerstwa obu krajów.
W Zgromadzeniu Parlamentarnym Polski i Ukrainy zasiada 40 parlamentarzystów z obu krajów, reprezentujących proporcjonalnie wszystkie kluby. W skład stałej delegacji Sejmu i Senatu RP wchodzi 16 posłów i 4 senatorów. Izbę wyższą reprezentują senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Kazimierz Kutz, Norbert Obrycki i Alicja Zając. Przewodniczącymi narodowych delegacji są wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk i wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Tomenko.
Celem zgromadzenia jest przede wszystkim umacnianie współpracy parlamentarnej między obu krajami. W ramach zgromadzenia działają komisje, powoływane stosownie do potrzeb. Obecnie pracują komisje: ds. współpracy przygranicznej i ochrony środowiska, integracji europejskiej oraz reformy samorządowej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26 czerwca 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu we Francji

25 czerwca 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Michała Kamińskiego na Ukrainie

21 czerwca 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z prezydent Republiki Mołdawii