Narzędzia:

14 maja 2012 r.

14.05.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz złożył oficjalną wizytę w Chorwacji. Rozpoczął ją od udziału w konferencji na temat rozwoju regionalnego i doświadczeń Polski w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej. Nad spotkaniem, organizowanym  wspólnie przez Związek Województw RP i Chorwacki Związek Żupanii (województw), patronat objął marszałek Senatu. Stronę polską reprezentowali m.in. minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska i prezes zarządu Związku Województw RP, marszałek sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, a także przedstawiciele senackich komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej. W konferencji uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli województw. Podzielili się oni z partnerami z Chorwacji, której przystąpienie do Unii Europejskiej zaplanowano na 1 lipca 2013 r., doświadczeniami w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ich efektywnym wykorzystywaniu dla rozwoju kraju.
Podczas inauguracji konferencji marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę na znaczenie reformy administracyjnej przeprowadzonej w Polsce przez rząd Jerzego Buzka. Zastąpienie 49 województw 16 miało kluczowe znaczenie dla stworzenia odpowiednich zdolności absorpcji środków unijnych przez polskie samorządy. Marszałek przypomniał, że Polska stoi na stanowisku utrzymania polityki „otwartych drzwi” dla wszystkich krajów bałkańskich, zainteresowanych członkowstwem w Unii Europejskiej, mającym podstawowe znaczenie dla utrzymania stabilności w regionie. Przyznał jednak, że skupiona na wewnętrznych problemach Unia Europejska będzie prawdopodobnie odwlekać w czasie kolejne rozszerzenia. Jak podkreślił marszałek Senatu, w polskim społeczeństwie poparcie dla przystąpienia Chorwacji do UE jest bardzo duże. Tymczasem w borykającej się z trudnościami wewnętrznymi Unii pojawiają się głosy kwestionujące słuszność utrzymywania polityki spójności, którą zainteresowane są przede wszystkim nowe kraje członkowskie. Efektywnie wykorzystywane środki unijne, przeznaczane na rozwój regionów, są w istocie motorem napędowym gospodarki. Najlepszym tego przykładem jest Polska, która w latach 2007–2013 otrzymała ponad 67 mld euro środków z polityki spójności UE.
W Splicie podpisano deklarację o współpracy Chorwackiego Związku Żupanii i Związku Województw RP.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.