Narzędzia:

19 kwietnia 2012 r.

19.04.2012

Wizytę w Senacie złożył sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Tunezyjskiej Touhami Abdouli. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz, któremu towarzyszył jego doradca Zbigniew Bujak,  obserwator ostatnich wyborów parlamentarnych w tym kraju.

Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o przemianach demokratycznych w Tunezji. Marszałek Senatu podkreślił, że jest zainteresowany sytuacją w tym kraju. Jak dodał, razem ze swoim doradcą wywodzą się z "Solidarności" i od samego początku wspierali tunezyjską rewolucję. Zdaniem marszałka, Tunezja stanowi dobry przykład  zmian dla innych krajów Afryki Północnej.

Wiceminister Touhami Abdouli stwierdził, że jego kraj podąża śladem polskiej transformacji z 1989 r. Jak zaznaczył, Tunezyjczycy korzystali i nadal chętnie będą korzystać z polskich doświadczeń. Poinformował także, że w Tunezji udało się przeprowadzić demokratyczne wybory i utworzyć koalicyjny rząd. Na 20 marca 2013 r. wyznaczono już termin kolejnych wyborów. Według wiceministra, atmosfera w Tunezji jest bardzo dobra. Rząd, podejmując decyzje, kieruje się interesem państwa, korzysta z opinii ekspertów przy rozwiązywaniu spornych kwestii. Podkreślił, że Tunezja ma problem z wysokim poziomem bezrobocia. Kraj dysponuje ograniczonymi zasobami własnymi, musi więc korzystać z kredytów i unijnych dotacji. Trwają prace nad uruchomieniem tzw. mikrokredytów w celu wsparcia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Wiceminister podkreślił, że ostatnie wydarzenia z 9 kwietnia 2012 r., kiedy policja zbyt gwałtownie zareagowała na manifestację, dowodzą, jak wielki wysiłek muszą podjąć rząd i całe społeczeństwo, by definitywnie przezwyciężyć dyktaturę.

W opinii marszałka Bogdana Borusewicza, utworzenie rządu koalicyjnego, który zapewnia równowagę demokratyczną, jest optymistycznym sygnałem. Aby wzmocnić te pozytywne przemiany, należy jak najszybciej uchwalić konstytucję, ponieważ to ona pełni ważną funkcję stabilizacyjną. W przeciwnym razie, zdaniem marszałka, sytuacja może się rozwinąć podobnie jak w Egipcie.

Jak zapewnił wiceminister Touhami Abdouli, prace nad konstytucją trwają i powinna ona zostać uchwalona do końca 2012 r. "To obowiązek narodowy" – powiedział. Zaznaczył, że ten najważniejszy dokument musi poprzeć 2/3 Zgromadzenia Narodowego. W przeciwnym razie konstytucja zostanie poddana pod referendum. Jak wyjaśnił, problemem jest pierwszy artykuł konstytucji, ale jest zgoda co do tego, że szariat – religijne prawo muzułmańskie – nie będzie podstawą nowej konstytucji, a także, że zostanie zachowana republikańska forma rządów. Ten artykuł pozostanie taki sam jak w konstytucji z 1959 r.

Podczas spotkania marszałek Bogdan Borusewicz pytał gościa o ruch turystyczny i współpracę handlową, m.in. o to, kiedy Polska będzie mogła kupować tyle samo fosforanów co przed rewolucją. Nasz kraj był odbiorcą 40% ich produkcji.

Według tunezyjskiego wiceministra, stosunki handlowe normują się, a wymiana turystyczna powinna w tym roku osiągnąć poziom sprzed rewolucji. Politycy rozmawiali ponadto o zadośćuczynieniu dla ofiar rewolucji w Tunezji i pomocy dla rannych,  o powołaniu Polsko-Tunezyjskiego Instytutu Rozwoju Demokracji, a także o sytuacji w Libii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26 czerwca 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu we Francji

25 czerwca 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Michała Kamińskiego na Ukrainie

21 czerwca 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z prezydent Republiki Mołdawii