Narzędzia:

15 grudnia 2011 r.

16.12.2011

Wicemarszałek Stanisław Karczewski przyjął wiceministra spraw zagranicznych Republiki Azerbejdżanu Halafa Halafowa. Podczas spotkania rozmawiano o stosunkach polsko-azerbejdżańskich i sytuacji na Kaukazie.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-azerbejdżańskie zarówno polityczne, jak i parlamentarne rozwijają się dobrze. Jego zdaniem, przypadające w przyszłym roku 540-lecie pierwszych oficjalnych kontaktów między obu krajami oraz 20-lecie ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą a Republiką Azerbejdżanu przyczynią się do intensyfikacji wzajemnych relacji. Wyraził nadzieję, że Senat i Polska włączą się w te obchody, organizując konferencje naukowe, imprezy kulturalne, fora polityczne i gospodarcze.

W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Azerbejdżanu, dobre kontakty parlamentarne odgrywają dużą rolę w stosunkach między obu krajami i mają wpływ na kontakty polityczne i gospodarcze. Wyraził nadzieję, że w polskim parlamencie, wzorem poprzednich kadencji, powstanie polsko-azerbejdżańska grupa parlamentarna, która będzie intensywnie pracować na rzecz zbliżenia polsko-azerbejdżańskiego. Wiceminister zwrócił się do wicemarszałka S. Karczewskiego o jego osobiste zaangażowanie w tworzenie tej grupy.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że Azerbejdżan jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w rejonie Kaukazu Południowego. Jak stwierdził, współpraca gospodarcza nie wyczerpuje jednak potencjału obu państw. Dodał, że Polska liczy na rozwój współpracy, m.in. poprzez zwiększenie aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze pozanaftowym, a także na rozwój współpracy energetycznej w ramach Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Podczas rozmowy wicemarszałek interesował się także sytuacją na Kaukazie.

Odpowiadając, wiceminister H. Halafow podkreślił, że sytuacja w regionie jest delikatna, a jej stabilizacja jest ważna także dla Europy. Zaznaczył, że Azerbejdżan ma dobre relacje z Unią Europejską w sprawie polityki bezpieczeństwa energetycznego i walki z terroryzmem. Jak powiedział, Azerbejdżan uczestniczy i wspiera projekty związane z dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych dla Europy – Korytarza Południowego oraz budowy gazociągu transkaspijskiego. Podkreślił, że Azerbejdżan prowadzi trudną politykę równowagi wobec swoich sąsiadów: Rosji, Turcji i Iranu. Stara się też o rozwiązanie konfliktu z Armenią. W ocenie wiceministra, sytuacja w Iranie wpływa na napięcie w całym regionie.

Wicemarszałek S. Karczewski zadeklarował, że zaangażuje się w tworzenie grupy polsko-azerbejdżańskiej w polskim parlamencie i wyraził nadzieję, że jej praca przyczyni się do rozwoju wzajemnych relacji, a także relacji Azerbejdżan – UE.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

1 sierpnia 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

Delegacja Senatu uczestniczyła w VII Polsko-Hiszpańskim Forum Parlamentarnym, które odbyło się 29–30 lipca 2021 r.

22 lipca 2021 r.

Wizyta radcy Departamentu Stanu USA Dereka Cholleta