Narzędzia:

30–31 sierpnia 2021 r.

31.08.2021

30–31 sierpnia 2021 r., na zaproszenie marszałka Tomasza Grodzkiego, wizytę w Polsce złożył przewodniczący czeskiego Senatu Miloš Vystrčil wraz z delegacją, w skład której wchodzili senatorowie i przedstawiciele czeskich przedsiębiorców, m.in. przemysłu maszynowego i opieki zdrowotnej. „Nasze poglądy w kwestii bezpieczeństwa, kooperacji w UE i przestrzegania wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii, są identyczne” – oświadczył marszałek Tomasz Grodzki po spotkaniu 30 sierpnia 2021 r. z przewodniczącym Milošem Vystrčilem. Jak zaznaczył, Polska i Czechy podobnie postrzegają realia polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, Unii Europejskiej i tej części kontynentu. „Osobiste kontakty i kontakty senatów wskazują na to, że nasze poglądy w kwestii bezpieczeństwa, kooperacji w Unii Europejskiej i przestrzegania wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii, są identyczne” – podkreślił marszałek. Wyraził także zadowolenie, że senaty obu krajów mogą się przyczynić do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Czechami, co jest szczególnie ważne w dobie wyzwań dotyczących odbudowy po pandemii i zwiększania odporności na kryzysy ekonomiczne i zagrożenia dla demokracji, wymagające nowych form współpracy parlamentarnej, gospodarczej oraz organizacji obywatelskich i społecznych. Przewodniczący Miloš Vystrčil podkreślił natomiast, że jego wizyta ma 2 cele: rozmowy gospodarcze oraz wymianę informacji o funkcjonowaniu obu Senatów w kontekście ich członkostwa w NATO i UE. Podziękował też polskiemu parlamentowi i rządowi za bardzo dobrą współpracę przy ewakuacji z Afganistanu. Tego samego dnia w warszawskich Łazienkach marszałek Tomasz Grodzki i przewodniczący Miloš Vystrčil otworzyli forum biznesowe z udziałem przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu i czeskich przedsiębiorców. Podczas pobytu w Warszawie przewodniczący czeskiego Senatu spotkał się także z przedstawicielami Senackiej Grupy Polsko-Czeskiej: przewodniczącym senatorem Aleksandrem Szwedem oraz senatorami Stanisławem Lamczykiem i Krzysztofem Mrozem. Rozmawiano m.in. o współpracy bilateralnej między obu państwami i o współpracy regionalnej. Poruszono też kwestię budowy dróg S3 i S8. Przewodniczący Miloš Vystrčil został także przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę i wicepremiera Piotra Glińskiego.

31 sierpnia 2021 r. przewodniczący Miloš Vystrčil wraz z delegacją odwiedził Szczecin, gdzie wspólnie z marszałkiem Tomaszem Grodzkim uczestniczył w inauguracji Polsko-Czeskiego Forum Przedsiębiorczości. „Zadaniem nas, polityków, jest tworzyć takie prawo i stabilne warunki rozwoju, żeby przedsiębiorcy mogli się rozwijać” – mówił marszałek, otwierając spotkanie. „To bardzo ważne spotkanie, bo jesteśmy zainteresowani współpracą nie tylko w dziedzinie przedsiębiorczości, ale także na płaszczyźnie politycznej i społecznej” – stwierdził przewodniczący Miloš Vystrčil.

Podczas wizyty w Szczecinie czescy goście spotkali się z prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem oraz marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. Marszałek Tomasz Grodzki i przewodniczący Miloš Vystrčil wzięli także udział w uroczystości mianowania konsula honorowego Republiki Czeskiej w Szczecinie Martina Smetaka, a także otwarciu konsulatu honorowego w tym mieście.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.