Narzędzia:

8 października 2021 r.

sprawy międzynarodowe 08.10.2021

8 października 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki przyjął deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Nguyễna Văn Thâna. Deputowany Nguyễn Văn Thân poinformował marszałka, że w czasie wizyty w Polsce zabiega o kolejne partie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, które Wietnam mógłby odkupić, a także o szerszą współpracę w zakresie projektów infrastrukturalnych.

W trakcie spotkania wymieniono opinie na temat możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów. Rozmawiano o roli, jaką mają do odegrania w tym zakresie izby gospodarcze. Marszałek Senatu i jego rozmówca zgodzili się, że parlamentarzyści mogą wnieść istotny wkład w rozwijanie relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy państwami. Marszałek Tomasz Grodzki wskazał, że pomocne w tej kwestii może być organizowanie misji gospodarczych towarzyszących delegacjom, tak jak uczynił to przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej podczas swojej niedawnej wizyty oficjalnej w Polsce. Marszałek Tomasz Grodzki uznał, że odpowiednie komisje Senatu mogą być pomocne w ukierunkowaniu współpracy Polski z Wietnamem, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy związane z rozwojem infrastruktury.

Rozmówcy poruszyli również kwestię współpracy obu krajów w sferze kultury. Marszałek Tomasz Grodzki pogratulował deputowanemu Nguyễnowi Văn Thânowi awansu jego syna do II etapu XVIII Konkursu Chopinowskiego. Zapewnił też, że będzie udzielał odpowiedniego wsparcia Polsko-Wietnamskiej Grupie Parlamentarnej, poprzez którą posłowie i senatorowie RP angażują się w działania na rzecz rozwoju stosunków Polski z Wietnamem.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

9–10 listopada 2021 r.

Udział wicemarszałkini Senatu w Global Forum – Women Leaders