Narzędzia:

1 sierpnia 2021 r.

sprawy międzynarodowe 01.08.2021

Marszałek Tomasz Grodzki 1 sierpnia 2021 r. spotkał się w Warszawie z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem. W spotkaniu wzięli także udział: wicemarszałek Michał Kamiński, senator Marek Borowski oraz szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski i dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu RP Małgorzata Daszczyk.

Spotkanie było kontynuacją rozmowy, którą politycy rozpoczęli w Akwizgranie, gdzie 28 czerwca 2021 r. marszałek wręczył Arminowi Laschetowi honorową nagrodę europejskiej Polonii „Polonicus” za wieloletnie wsparcie dla Polonii w Niemczech i za stały wkład w dialog polsko-niemiecki.

Rozmowy podczas obecnego spotkania dotyczyły m.in. stosunków polsko-niemieckich i krajów sąsiedzkich. Rozmówcy odnotowali bardzo wiele wspólnych poglądów na kwestie dotyczące Unii Europejskiej, praworządności, praw człowieka oraz odbudowy Europy po pandemii koronawirusa w kontekście Funduszu Odbudowy. Podkreślili, że ma on służyć zwiększeniu odporności naszego kontynentu na problemy zdrowotne, pandemiczne, gospodarcze i społeczne.

Premier Armin Laschet zaprosił delegację Senatu do złożenia wizyty w Nadrenii Północnej-Westfalii w celu zapoznania się z nauczaniem języka polskiego jako ojczystego dla Polonii, która licznie zamieszkuje ten land. Stanowi to przykład dobrej realizacji porozumień polsko-niemieckich w zakresie nauczania naszego języka w tym kraju.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie