Narzędzia:

10 maja 2021 r.

sprawy międzynarodowe 10.05.2021

10 maja 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej, organizowanej w formule on-line przez niemiecką prezydencję w tej organizacji.

W spotkaniu, które jest dorocznym forum międzyparlamentarnej współpracy najwyższego szczebla, uczestniczyli przewodniczący parlamentów narodowych państw członkowskich UE, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, przewodniczący parlamentów krajów kandydujących oraz – na specjalne zaproszenie –  Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Przewodniczący Bundestagu i Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, gospodarze spotkania, zaprosili do wymiany poglądów na temat wpływu nowoczesnych technologii na demokrację przedstawicielską.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że chociaż internet daje więcej korzyści niż stwarza zagrożeń, to dezinformowanie z jego wykorzystaniem wymaga reakcji. Zwrócił uwagę, że działania propagandowe są stosowane od lat, ale obecnie, dzięki nowoczesnym narzędziom cyfrowym, stały się bardziej skuteczne. W ocenie marszałka Senatu, żeby temu przeciwdziałać, należy poprzez edukację zadbać o uodpornienie społeczeństwa na dezinformację, uczyć odpowiedzialnego korzystania z internetu. Marszałek wskazał, że należy też wzmacniać europejską legislację, mającą na celu penalizację działalności przestępczej w sieci. Jak przypomniał, wielka odpowiedzialność spoczywa także na wolnych mediach.  Politycy powinni natomiast dawać przykład, jak odpowiedzialnie korzystać z internetu.

W trakcie dyskusji przewodniczący parlamentów państw UE zwrócili uwagę na aspekty, z jakimi wiąże się postęp technologii komunikacyjnych. Wskazywali na wiele pozytywów, przede wszystkim na to, że nowoczesne technologie pozwalają na lepszy kontakt z obywatelami. Przewodniczący Bundesratu Reiner Haseloff wyraził opinię, że platformy wymiany informacji są niezwykle przydatne w kształtowaniu debaty publicznej, a informacje na nich wymieniane powinny być brane pod uwagę przez rządzących.

Przewodniczący parlamentów państw UE za szczególnie istotną uznali potrzebę normalizacji zasad rządzących globalną cyfryzacją społeczeństw. Wskazywali na wiele niebezpieczeństw, związanych z możliwym naruszeniem prywatności obywateli, ochrony danych osobowych, a także z niepokojącym rozprzestrzenianiem się dezinformacji i skrajnych poglądów politycznych.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przychyliła się do stawianej tezy, że dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii lepiej słychać inicjatywy obywatelskie. Podkreślała jednak, że proces stanowienia prawa Unii Europejskiej powinien opierać się przede wszystkim na silnych instytucjach.

W roli ekspertów do udziału w dyskusji zaproszono specjalistki ds. komunikacji elektronicznej i mediów społecznościowych – prof. Francescę Brię, przewodniczącą Włoskiego Narodowego Funduszu Innowacji i prof. Jeanette Hofmann z uniwersytetu w Berlinie. Apelowały one m.in. o to, by na postęp cyfryzacji społeczeństw spojrzeć w bardziej pozytywny sposób i traktować go jako szansę na lepszą komunikację niż zagrożenie, nie zapominając jednak o ciemnej stronie globalnego dostępu do informacji.

W drugiej części spotkania przewodniczący przyjęli 2 dokumenty, dotyczące współpracy parlamentarnej – wytyczne dotyczące funkcjonowania Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej i zasady współpracy międzyparlamentarnej z użyciem nowych technologii.

 


 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26 czerwca 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu we Francji

25 czerwca 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Michała Kamińskiego na Ukrainie

21 czerwca 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z prezydent Republiki Mołdawii