Narzędzia:

5 maja 2021 r.

sprawy międzynarodowe 05.05.2021

5 maja 2021 r. w Wilnie marszałek Tomasz Grodzki, wicemarszałek Bogdan Borusewicz i przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Maria Koc wzięli udział w uroczystościach związanych z 230. rocznicą Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Delegacja Senatu uczestniczyła w dyskusji przy okrągłym stole, która odbyła się pod hasłem „Konstytucja 3 maja: Historia, Spuścizna i Pamięć” w wileńskim Pałacu Władców. Słowo wstępne wygłosili patronujący debacie – przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Viktorija Čmilytė-Nielsen i marszałek Tomasz Grodzki. Jak podkreślił marszałek Senatu: „Jesteśmy w wielkiej rodzinie Unii Europejskiej i NATO, ale warto przypomnieć, że w tamtych czasach Rzeczpospolita Obojga Narodów stanowiła unikalną mieszankę kultur, wyznań i nacji. To był w pewnym sensie prekursor przyszłej Unii Europejskiej. Żyjemy w czasie dynamicznych przemian w wymiarze politycznym, gospodarczym i  społeczno- kulturalnym, ale ciągle czerpiemy z dokumentu, który został uchwalony 230 lat temu. Pamiętajmy, że nasi pradziadowie zarysowali nam jak budować wspólnotę i wzajemne zrozumienie, jak zrozumieć, że różnorodność to nie jest wada”.”

„Konstytucja 3 maja była prawem nowoczesnym nie dlatego, że była pierwsza w Europie, ale dlatego iż wprowadzała idee oświecenia do prawa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Niestety, funkcjonowała zbyt krótko, by obronić nasze wspólne dobro – państwo. Ale jej znaczenie było większe w tym okresie, kiedy już realnie nie obowiązywała (…) To była idea, którą mogliśmy się szczycić i prawo do którego mogliśmy nawiązywać” – powiedział wicemarszałek Bogdan Borusewicz. Jak dodała senator Maria Koc: „Konstytucja 3 maja na swoje czasy była wręcz rewolucyjna. Z perspektywy tych 230 lat historii konstytucja gruntownie zmieniła społeczeństwo – rozbudziła uczucia patriotyczne i obowiązek wobec własnej ojczyzny. Ta konstytucja umocniła polskiego ducha i wspólnotę narodową – to pozwoliło przetrwać czasy zaborów”.”

W debacie wzięli udział także polscy, litewscy i ukraińscy eksperci. Dyskutowano m.in. o miejscu Konstytucji 3 maja w historii konstytucjonalizmu i pamięci krajów dzielących spuściznę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Eksperci rozmawiali także na temat idei zawartych w dokumencie z 1791 r. w kontekście wyzwań współczesnego świata.

Podczas wizyty w Wilnie odbyła się rozmowa w cztery oczy marszałka Tomasza Grodzkiego z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen. Jak powiedział  w wywiadzie dla polonijnego Radia znad Willi marszałek Senatu, rozmowa dotyczyła aktualnych tematów, przede wszystkim naszych sąsiadów z Białorusi, wspólnych projektów infrastrukturalnych, napięć na Ukrainie, a także sytuacji mniejszości polskiej na Litwie.

Delegacja Senatu złożyła kwiaty na Cmentarzu na Rossie przed Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka. W Kaplicy Powstańców senatorowie oddali hołd uczestnikom powstania styczniowego.  

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 maja 2021 r.

Marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w debacie on-line z przedstawicielami Atlantic Council

10 maja 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii