Narzędzia:

5 maja 2021 r.

sprawy międzynarodowe 05.05.2021

5 maja 2021 r. w Wilnie marszałek Tomasz Grodzki, wicemarszałek Bogdan Borusewicz i przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Maria Koc wzięli udział w uroczystościach związanych z 230. rocznicą Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Delegacja Senatu uczestniczyła w dyskusji przy okrągłym stole, która odbyła się pod hasłem „Konstytucja 3 maja: Historia, Spuścizna i Pamięć” w wileńskim Pałacu Władców. Słowo wstępne wygłosili patronujący debacie – przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Viktorija Čmilytė-Nielsen i marszałek Tomasz Grodzki. Jak podkreślił marszałek Senatu: „Jesteśmy w wielkiej rodzinie Unii Europejskiej i NATO, ale warto przypomnieć, że w tamtych czasach Rzeczpospolita Obojga Narodów stanowiła unikalną mieszankę kultur, wyznań i nacji. To był w pewnym sensie prekursor przyszłej Unii Europejskiej. Żyjemy w czasie dynamicznych przemian w wymiarze politycznym, gospodarczym i  społeczno- kulturalnym, ale ciągle czerpiemy z dokumentu, który został uchwalony 230 lat temu. Pamiętajmy, że nasi pradziadowie zarysowali nam jak budować wspólnotę i wzajemne zrozumienie, jak zrozumieć, że różnorodność to nie jest wada”.”

„Konstytucja 3 maja była prawem nowoczesnym nie dlatego, że była pierwsza w Europie, ale dlatego iż wprowadzała idee oświecenia do prawa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Niestety, funkcjonowała zbyt krótko, by obronić nasze wspólne dobro – państwo. Ale jej znaczenie było większe w tym okresie, kiedy już realnie nie obowiązywała (…) To była idea, którą mogliśmy się szczycić i prawo do którego mogliśmy nawiązywać” – powiedział wicemarszałek Bogdan Borusewicz. Jak dodała senator Maria Koc: „Konstytucja 3 maja na swoje czasy była wręcz rewolucyjna. Z perspektywy tych 230 lat historii konstytucja gruntownie zmieniła społeczeństwo – rozbudziła uczucia patriotyczne i obowiązek wobec własnej ojczyzny. Ta konstytucja umocniła polskiego ducha i wspólnotę narodową – to pozwoliło przetrwać czasy zaborów”.”

W debacie wzięli udział także polscy, litewscy i ukraińscy eksperci. Dyskutowano m.in. o miejscu Konstytucji 3 maja w historii konstytucjonalizmu i pamięci krajów dzielących spuściznę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Eksperci rozmawiali także na temat idei zawartych w dokumencie z 1791 r. w kontekście wyzwań współczesnego świata.

Podczas wizyty w Wilnie odbyła się rozmowa w cztery oczy marszałka Tomasza Grodzkiego z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen. Jak powiedział  w wywiadzie dla polonijnego Radia znad Willi marszałek Senatu, rozmowa dotyczyła aktualnych tematów, przede wszystkim naszych sąsiadów z Białorusi, wspólnych projektów infrastrukturalnych, napięć na Ukrainie, a także sytuacji mniejszości polskiej na Litwie.

Delegacja Senatu złożyła kwiaty na Cmentarzu na Rossie przed Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka. W Kaplicy Powstańców senatorowie oddali hołd uczestnikom powstania styczniowego.  

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23–24 września 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

16–17 września 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Republice Federalnej Niemiec

7–8 września 2021 r.

V Światowa Konferencja Przewodniczących Parlamentów