Narzędzia:

12 stycznia 2021 r.

sprawy międzynarodowe 12.01.2021

12 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, którego współgospodarzami byli marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W spotkaniu, zorganizowanym w ramach polskiej prezydencji w V4 w formule on-line, uczestniczyli także: przewodniczący Izby Poselskiej Czech Radek Vondraczek, przewodniczący Senatu Czech Milosz Vystrczil, przewodniczący Rady Narodowej Słowacji Boris Kollár oraz przewodniczący Zgromadzenia Krajowego Węgier Laszlo Koever.

„Grupa Wyszehradzka to dobra wspólnota, oparta nie tylko na wspólnej historii, ale przede wszystkim na przyszłości” – powiedział po zakończeniu spotkania marszałek Senatu. Jak ocenił w oświadczeniu dla mediów, sojusz transatlantycki i Unia Europejska stanowią filary polskiej dyplomacji w wymiarze globalnym, filarem polskiej polityki zagranicznej w wymiarze lokalnym są kwestie związane z Wyszehradem, Trójmorzem i polityką wschodniej. Marszałek Tomasz Grodzki przypomniał, że Grupę Wyszehradzką powołali 30 lat temu ówcześni prezydenci Polski i Czechosłowacji – Lech Wałęsa i Vaclav Havel oraz premier Węgier József Antall. „Ta wspólnota ma przyszłość” – ocenił, zapowiadając rocznicową uchwałę parlamentów dla uczczenia powstania Grupy V4, zwracając też uwagę na trudną wspólną historię tworzących ją krajów, w tym doświadczenie jarzma komunizmu.

Marszałek Tomasz Grodzki, że podczas spotkania strona polska przedstawiła propozycję podniesienia na następny poziom współpracy w ramach V4 i powołania rodzaju zgromadzenia parlamentarnego, skupiającego przedstawicieli parlamentów wszystkich państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. „Była na ten temat niezwykle ciekawa dyskusja” – podkreślił.  Jak ocenił marszałek Senatu, mimo różnic dzielących kraje członkowskie V4 uczestnicy spotkania znaleźli wiele punktów wspólnych. „Największa zgodność była w kwestii wspierania  dążeń wolnościowych i demokratycznych wielkiego narodu białoruskiego, gdzie szczególna odpowiedzialność spoczywa na Polsce, ale możemy tu liczyć absolutnie na poparcie całego Wyszehradu” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Jak dodał, uczestnicy spotkania byli zgodni również w kwestii dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej o Macedonię Północną i Albanię, a w dalszej przyszłości o Serbię, a także w kwestii walki z pandemią koronawirusa i przekonania, że masowy program szczepień we wszystkich krajach UE pozwoli uzyskać pewną kontrolę nad tą chorobą.

Podczas spotkania marszałek Senatu prowadził 2 panele dyskusyjne: „Współpraca regionalna na rzecz walki z kryzysem gospodarczym i społecznym wywołanym przez COVID-19” oraz „V4 wobec aktualnych wyzwań w polityce zagranicznej”. Debatowano także na temat rozwoju parlamentarnej współpracy wyszehradzkiej, a także bieżących zagadnień dotyczących m.in. Nowego Zielonego Ładu czy Nowego Paktu o Azylu i Migracji, a także innych aktualnych wydarzeń z agendy Unii Europejskiej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

10 maja 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii