Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
50 15-11-2017 w sprawie zwiększenia, zamrożonej od 9 lat, dotacji PFRON na działalność zakładów aktywności zawodowej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
49 10-11-2017 w spawie utrudnień w przejęciu przez gminę Czernice Borowe drogi należącej do Lasów Państwowych Oświadczenie
Adresat Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
49 10-11-2017 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa drogowego w obrębie Czernic Borowych na odcinku drogi nr 544 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
49 10-11-2017 w sprawie projektu unormowań prawnych dotyczących współistnienia podmiotów gospodarczych nastawionych na uciążliwą produkcję zwierzęcą i mieszkańców zamieszkujących w okolicach tej intensywnej produkcji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 19-10-2017 w sprawie możliwości przeprowadzenia skutecznej rehabilitacji ofiary systemu komunistycznego, pana Z.R. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
48 19-10-2017 w sprawie przyznania nauczycielom praktycznej nauki zawodu uprawnień do ubiegania się o świadczenia kompensacyjne Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
48 19-10-2017 w sprawie ustawowego rozwiązania problemu uposażenia emerytalnego matek w rodzinach wielodzietnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
48 19-10-2017 w sprawie wprowadzenia rozwiązań prawnych określających sposób oznaczania miejsc martyrologii narodowej w przestrzeni publicznej Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
47 28-09-2017 w sprawie odmówienia przez ukraińskie służby graniczne zgody na wjazd na terytorium Ukrainy na przejściu granicznym Krościenko-Smolnica obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, pof. dr hab. C. P. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
47 28-09-2017 w sprawie wyrównania kwot świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych do poziomu świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
47 28-09-2017 w sprawie zwolnienia prawowitych właścicieli wynajmowanych kamienic z limitu ograniczającego prawo do opodatkowania zryczałtowanego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
47 28-09-2017 w sprawie sytuacji prawnej spółki Majątek Rogalin Sp. z o.o. i wniosku Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu o dokonanie darowizny nieruchomości wchodzących w skład dawnego majątku ziemskiego w Rogalinie Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
46 27-07-2017 w sprawie stanu prac nad projektem rozwiązań prawnych wprowadzających zakaz wjazdu samochodów do centrów miast Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
46 27-07-2017 w sprawie możliwości otwierania aptek niezależnych przez farmaceutów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie lokalizacji siedziby okręgowego inspektoratu nadzoru budowlanego w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
45 21-07-2017 w sprawie rozwiązania przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego umowy o współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
44 29-06-2017 w sprawie wyjaśnienia kwestii ewentualnych planów sprzedaży przedsiębiorstwa LOT w czasach rządów PO Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
44 29-06-2017 w sprawie praktyk niektórych zarządów spółdzielni mieszkaniowych, polegających na żądaniu od członków spółdzielni podania danych osobowych wrażliwych Oświadczenie
Adresat Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
44 29-06-2017 w sprawie działań dyrekcji dotyczących funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
43 22-06-2017 w sprawie przyznania dodatku kombatanckiego do emerytury osobom, które jako młodociane zostały skierowane na przymusowe roboty w Niemczech w latach 1939–1945 Oświadczenie
Adresat p.o. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
43 22-06-2017 w sprawie liczby zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów, którzy byłi już sędziami w okresie PRL Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
43 22-06-2017 w sprawie zmiany algorytmu podziału środków NFZ między województwa uwzględniającej specyfikę Mazowsza Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
42 01-06-2017 w sprawie koniecznych zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne w celu uniemożliwienia procederu nielegalnego wywozu leków za granicę Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie liczby sędziów obecnego Sądu Najwyższego, którzy byli sędziami w okresie PRL Oświadczenie
Adresat Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
41 17-05-2017 w sprawie zmiany systemu nauczania zawodowego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
40 27-04-2017 w sprawie potencjalnego stacjonowania w Ciechanowie Wojsk Obrony Terytorialnej Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
40 27-04-2017 w sprawie sposobu organizacji indywidualnego nauczania w nowym systemie edukacyjnym Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
39 21-04-2017 w sprawie problemu związanego z logowaniem się uczestników szkoleń kadry nauczycielskiej za pomocą ich prywatnego loginu Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
38 30-03-2017 w sprawie informacji na temat dotowania budowy ścieżek rowerowych w gminach nie będacych zarządcami dróg Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
38 30-03-2017 w sprawie informacji na temat planowanego wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. niższych danin od firm o niskich dochodach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
38 30-03-2017 w sprawie planu rządu dotyczącego wzmocnienia ochrony placówek i instytucji polskich na terytorium państwa ukraińskiego Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
37 16-03-2017 w sprawie niedopuszczenia Rebeki Kiessling do wygłoszenia prelekcji na kilku uniwersytetach w Polsce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
37 16-03-2017 w sprawie realizacji przez dyrektorów szkół obowiązku zgłoszenia generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych zbioru danych osobowych z monitoringu wizyjnego w celu rejestracji Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
36 03-03-2017 w sprawie uwzględnienia w pracach nad projektem utworzenia centralnej bazy rachunków działań zabezpieczających przed wyciekiem danych wrażliwych obywateli i przedsiębiorców Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie decyzji władz gminy Halinów o likwidacji Szkoły Podstawowej w Chobocie Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
35 24-02-2017 w sprawie problemów w dziedzinie komunikacji autobusowej Polski ze Słowacją, Czechami i Litwą Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
34 01-02-2017 w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej zbiorów księdza Augustyna Mednisa Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Zagranicznych
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
34 01-02-2017 w sprawie zamierzeń rządu dotyczących monitorowania nielegalnego po 1 lutego 2017 r. korzystania z anonimowych kart prepaid lub kart zarejestrowanych na cudze dane Oświadczenie
Adresaci Minister Cyfryzacji
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
33 11-01-2017 w sprawie interpretacji przepisów tzw. ustawy krajobrazowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
33 11-01-2017 w sprawie rozważenia nowelizacji art. 334 ustawy – Prawo ochrony środowiska Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
32 21-12-2016 w sprawie uwzględnienia sytuacji rodzinnej podatnika (liczba wychowywanych dzieci) w pracach nad planowanym wprowadzeniem tzw. jednolitego podatku Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
32 21-12-2016 w sprawie zaangażowania ministerstwa w rozwój owczarstwa w Polsce oraz promocję spożycia jagnięciny i baraniny Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
31 07-12-2016 w sprawie wzrostu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych w większości firm ubezpieczeniowych Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
31 07-12-2016 w sprawie wzrostu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych w większości firm ubezpieczeniowych Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
31 07-12-2016 w sprawie umożliwienia kontynuowania procedury sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości C. w gminie B. oraz w miejscowościach S. i P. S. w gminie S. Oświadczenie
Adresat Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
30 17-11-2016 w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy – Prawo oświatowe zmian oczekiwanych przez rodziców dzieci uczących się w warunkach edukacji domowej Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
29 04-11-2016 w sprawie zmiany czasu zimowego na letni Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 04-11-2016 w sprawie wsparcia finansowego dla gmin przy zakupie pojemników lub worków do segregacji odpadów Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
28 21-10-2016 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z reformą edukacyjną oraz programem osłonowym w zakresie ochrony miejsc pracy nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
27 18-10-2016 w sprawie nieumieszczenia inwestycji pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wola Pawłowska” w planach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
27 18-10-2016 w sprawie wprowadzenia planowanego tzw. jednolitego podatku i jego skutków dla sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 18-10-2016 w sprawie problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi przez dziki na polach rolników Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
25 09-09-2016 w sprawie rozwiązania problemu zamulenia i zarastania koryta rzeki Wkry w rejonie Glionojecka Oświadczenie
Adresat Minister Skarbu Państwa
25 09-09-2016 w sprawie uruchomienia posterunku Policji w gminie Czernice Borowe Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 04-08-2016 w sprawie niskiego poziomu wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 29-06-2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego na oświadczenie senatorskie z pominięciem marszałka Senatu Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
21 29-06-2016 w sprawie przyczyny nieumieszczenia na stonach internetowych Senatu odpowiedzi na oświadczenie senatorskie udzielonej przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
21 29-06-2016 w sprawie informacji na temat prac w Ministerstwie Finansów nad wprowadzeniem tzw. podatku katastralnego w latach 1989–2015 Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
20 16-06-2016 w sprawie braku odpowiedzi na pisma skierowane w okresie luty – maj 2016 r. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20 16-06-2016 w sprawie wniosku Kolei Mazowieckich o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu dla przewoźników wykonujących przewóz osób w transporcie kolejowym, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. dla relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Oświadczenie
Adresaci p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Minister Infrastruktury i Budownictwa
19 09-06-2016 w sprawie restrukturyzacji zakładów LG Electronics Mława Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
18 19-05-2016 w sprawie liczby i kosztów wyjazdów służbowych, w tym wyjazdów zagranicznych, sędziów TK w latach 2011–2015 Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
18 19-05-2016 w sprawie analizy efektywności funkcjonowania programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie prawnego umożliwienia zatrudniania lekarzy z Ukrainy z Kartą Polaka w ramach stażu przygotowującego do nostryfikacji dyplomu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie postępowań prokuratorskich w zakresie nieuprawnionego przechowywania materiałów wytworzonych przez były aparat bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie kwestionowania przez ZUS umów o dzieło i uznawania je za umowy zlecenia, ze skutkiem konieczności zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
12 10-03-2016 w sprawie możliwości wybudowania wysepek drogowych w miejscowościach Śródborze i Rybitwy (gmina Baboszewo) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
12 10-03-2016 w sprawie możliwości wprowadzenia do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku wnoszenia opłat od budynków wielkich ferm hodowlanych trzody chlewnej i drobiu Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
9 30-01-2016 w sprawie sygnowania „Oświadczenia w obronie pamięci Wiesława Chrzanowskiego” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
8 13-01-2016 w sprawie wyjaśnienia wypowiedzi senatora podczas 6. posiedzenia Senatu – przeprosiny za nieuzasadniony zarzut wobec Macieja Granieckiego Oświadczenie
Adresat Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego
5 18-12-2015 w sprawie zbadania terenu „Doliny Rzeki Łydyni” pod kątem ewentualnej obecności na nim szczątków ofiar terroru sowieckiego Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
5 18-12-2015 w sprawie kontynuacji programu budowy boisk Orlik Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
5 18-12-2015 w sprawie zlikwidowania zatrzymań pociągów (IC 15101, TLK 15100, IC 1520 i IC 1521) na stacji kolejowej w Mławie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
4 10-12-2015 w sprawie wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Żurominie przez funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w zwalczaniu narkomanii Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3 26-11-2015 w sprawie projektu ustawy określającej zasady lokalizacji i budowy dużych ferm i chlewni Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
3 26-11-2015 w sprawie projektu ustawy określającej zasady lokalizacji i budowy instalacji wiatrowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
2 20-11-2015 w sprawie zapytania o objęcie tłoczni gazu tranzytowego zwiększonym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa Oświadczenie
Adresat Minister Skarbu Państwa
2 20-11-2015 w sprawie prośby o informację nt. działań poprawiających bezpieczeństwo w urzędach użyteczności publicznej Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Mazowieckiego
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito