Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-04-2013 na 31. posiedzeniu Senatu

Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 09:04:46 wstrzymał się Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

5 09:06:37 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 1

6 09:07:19 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 3, 5

7 09:07:50 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 6

8 09:08:23 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 8

9 09:09:12 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 9

10 09:09:35 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 11

11 09:09:57 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 09:11:05 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie projektu

13 09:14:01 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1, 2

14 09:14:39 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

15 09:17:35 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 1

16 09:17:56 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 2

17 09:18:17 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 3

18 09:18:52 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami